*

Milko Aikio Oikeuden puolesta, vääryyttä vastaan

Kaikki blogit puheenaiheesta Tilastointi

Tutkivan ja kriittisen journalismin lama - esimerkkinä aktiivimalli

Minua korpeaa ankarasti tutkivan journalismin vähentyminen uutisvirran hektisyyden ja klikkien perässä juoksemisen yhä lisääntyessä. Työttömien aktiivimalli on hyvä esimerkki siitä, kuinka jo syksyllä olisi ollut tietoja mallista sekä sen seurauksista käytettävissä yhtä paljon kuin nyt lain hyväksynnän jälkeen, mutta asiasta tuli aidosti kiinnostava vasta, kun kansalaisaloitteen myötä asiasta tuli medialle kiinnostava.

Työ ja sen kohtaaminen - työttömyys ja siitä kärsiminen

Elinkeinoelämän Keskusliitto EK löysi tilastoista 100.000 avointa työpaikkaa, koroste sanalla “tilastoista”. Todellisuudessa työpaikat sen varsinaisessa merkityksessä vähenevät automaation myötä |1

 

Naisen euro on euro

Tässä kun on julkista keskustelua viime aikoina seurannut, niin jälleen väitetään naisen euron olevan 80 senttiä. Se on valhe. Jos siis puhutaan samasta työstä samoilla ehdoilla. Suomessa lähes alalla kuin alalla on olemassa TES. Näyttäkää minulle yhdenkin alan TES, jossa määritellään naisen palkka pienemmäksi kuin miehen?

 

Julkisen sektorin suuruus on tilastoharha

Uuden Suomen blogisti Pekka Pylkkönen ottaa tekstissään kantaa Suomen julkisen sektrorin kokoon verraten sitä Ruotsiin ja muihin maihin.

Koulutuksen keskeyttämisistä tarvitaan parempaa tietoa

Koulutuksen keskeyttäminen on aihe, joka jää julkisessa keskustelussa liian vähälle huomiolle. Koulutuksen keskeyttämisellä tarkoitetaan tilannetta, jossa opiskelija joko tilapäisesti tai pysyvästi lopettaa koulunkäynnin. Monet koulutukseen liitetyt positiiviset vaikutukset jäävät toteutumatta, mikäli opiskelijan opintopolku keskeytyy. Tutkitusti koulutus on yksi parhaita keinoja syrjäytymisen ehkäisylle. Näiden syiden vuoksi ei ole yhdentekevää, miten keskeyttämisiin lähdetään puuttumaan.

 

Työllisyysasteen karmaisevien nostokeinojen piilotavoitteisiin yhdistyvyydestä

On helppo sanoa, että jokin työllistymisen edistämiseen liittyvä idea on ollut esim. Sitran tai jonkin ajatuspajan/tutkimuslaitoksen, mutta tosiasiassa samojen agendojen ja tavoitteiden kannattajien ei tarvitse pitää hallussaan samojen puolueiden jäsenkirjoja, eikä jäsenkirjaa ollenkaan, sillä puhelin tai Skype riittävät aivan hyvin. Toisinaan ei tarvitse edes keskusteluyhteyttä, sillä älykkäät ihmiset kykenevät kyllä ymmärtämään monenlaisia eri tahojen tavoitteita ja pyrkimyksiä esim.

Manipuloiko Venäjän tilastointi Putinin kannatuslukuja Suomen tukemana?

Vladimir Putinin uudet kannatusluvut herättävät ihmetystä Venäjällä, kun valtiollinen mielipidekeskus VTSIOM julkaisi viime viikolla mittaustuloksensa, joiden mukaan presidentin kannatus olisi noussut 89,9 prosenttiin. Venäjän valtiollisten toimijoiden kuten tilastoviraston lukuihin ei luoteta enää juuri enempää kuin neuvostoaikaisiinkaan pravdatietoihin.

Suomi tarvitsee tilastolain

Keskenään loogisesti ristiriitaisia lukuja, olennaisten taustamuuttujien peittelyä ja lyhyitä sekä puutteellisia aikasarjoja. Tätä on suomalainen sosiaalialan tilastointi. Jokainen voi itse käydä toteamassa asian http://www.sotkanet.fi-osoitteesta ja järkyttyä. Tilastointi ei kuitenkaan ole merkityksetöntä, koska sen avulla tehdään paljon poliittisia päätöksiä ja näihin vedotaan. Tämän takia ajantaisainen ja oikeanlainen tilastointi on merkityksellistä.

Talouskasvun kiihtyminen näkyy horisontissa????

Eilisen (13.3.2015) Hesarin pääkirjoitus sanoo näin: Talouskasvun kiihtyminen unionin alueella sarastaa horisontissa.

Tiedonkeruu ja tilastollinen luotettavuus

Suomen mainioin ja luotettavin tiedontuottaja Tilastokeskus pohjaa tilastonsa aina tarkistettuihin ja ajantasaisiin tietoihin. Väestömäärään suhteutettuna tilastojen otoskoot ovat Tilastokeskuksen raakadatan osalta jopa ylikattavia, jolloin tilastollisten poikkeamien osuus lopullisessa tilastotulkinnassa on promillen tuhannesosan luokkaa.

 

Toimituksen poiminnat

Julkaise syötteitä